Księga streszczeń

Zapraszamy do obejrzenia wideo z konferencji

Do czego jest nam potrzebna innowacyjna gospodarka?
Klimat dla innowacyjności, innowacyjność dla klimatu
Innowacji obieg otwarty, czyli znaczenie gospodarki obiegu zamkniętego
Norweska polityka innowacyjna – wielosektorowy mix/system oparty na współpracy
Cele Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania i działania nakierowane na ich osiągnięcie prowadzone w wybranych regionach UE. Oczekiwania vs. rzeczywistość
Kompetencje pracowników dziś i jutro. Jakich zmian w edukacji i na rynku pracy potrzebuje gospodarka innowacyjna?
Czego musimy się nauczyć, aby przemysł kosmiczny stał się rakietą innowacyjności polskiej gospodarki?
Innowacyjna gospodarka 2022 – pełny zapis konferencji

Konferencja INNOWACYJNA GOSPODARKA. ROLA POLITYKI EKONOMICZNEJ odbyła się 19 maja i była poświęcona tematyce innowacyjności polskiej gospodarki, w tym polityce innowacyjnej, roli edukacji we wspieraniu innowacyjności, znaczeniu sektorów perspektywicznych oraz zjawiskom i mechanizmom, które będą wpływały na innowacyjność Polski w nieodległej przyszłości.

W trakcie konferencji rozmawialiśmy o wyzwaniach i szansach stojących przed innowacyjnością Polski, w szczególności poszukując odpowiedzi na pytania:

  • jakie są kluczowe determinanty innowacyjności polskiej gospodarki?
  • jak animować współpracę administracji publicznej, sektora nauki i przedsiębiorstw na rzecz rozwoju innowacyjności?
  • jakich kompetencji potrzebujemy aby wspierać rozwój gospodarki innowacyjnej?
  • czy gospodarka obiegu zamkniętego jest szansą dla rozwoju innowacyjności?
  • czy przemysł kosmiczny może się stać rakietą innowacyjności polskiej gospodarki?
  • jakie impulsy dla gospodarki innowacyjnej tworzy polityka klimatyczna?
  • czy rozwiązania skandynawskie sprawdziłyby się w polskiej polityce innowacyjnej?

Prelegentami konferencji byli przedstawiciele podmiotów współtworzących tzw. poczwórną helisę innowacyjności: sektora publicznego, środowiska naukowego, przedsiębiorcy oraz reprezentanci organizacji pozarządowych, reprezentujących głos społeczeństwa obywatelskiego.

POBIERZ PROGRAM

PRELEGENCI

Do czego jest nam potrzebna innowacyjna gospodarka?

Klimat dla innowacyjności, innowacyjność dla klimatu

Innowacji obieg otwarty, czyli znaczenie gospodarki obiegu zamkniętego

Norweska polityka innowacyjna – wielosektorowy mix/system oparty na współpracy

Cele Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania i działania nakierowane na ich osiągnięcie prowadzone w wybranych regionach UE. Oczekiwania vs. rzeczywistość

Kompetencje pracowników dziś i jutro. Jakich zmian w edukacji i na rynku pracy potrzebuje gospodarka innowacyjna?

Czego musimy się nauczyć, aby przemysł kosmiczny stał się rakietą innowacyjności polskiej gospodarki?

Innowacyjna gospodarka 2022 – pełny zapis konferencji