Alojzy Nowakprof. Alojzy Z. Nowak, Rektor Uniwersytetu Warszawskiego
Związany z Uniwersytetem Warszawskim od roku 1984. Kierował Zakładem Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych oraz Katedrą Gospodarki Narodowej na Wydziale Zarządzania. Był też dyrektorem Centrum Europejskiego UW. W latach 1999-2006 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Zarządzania, a następnie od 2006 do 2012 funkcję dziekana wydziału. W latach 2012–2016 był prorektorem UW ds. badań naukowych i współpracy. W 2016 roku został ponownie wybrany dziekanem Wydziału Zarządzania. W trakcie kariery wykładał na uczelniach we Francji, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Rosji, Chinach, Korei i RPA.
Katarzyna Sledziewskadr hab. Katarzyna Śledziewska, dyrektor zarządzająca DELab UW, kierownik Katedry Transformacji Technologicznej na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego
Nie boi się wyzwań i chętnie włącza się w ambitne przedsięwzięcia wkraczające na niezbadane obszary nauki. Od 2014 roku prowadzi eksperymentalny program badawczy DELab UW, gdzie stworzyła otwarte, interdyscyplinarne środowisko naukowe inkubujące studentów, doktorantów i młodych pracowników naukowych z UW wokół badań nad gospodarką i społeczeństwem cyfrowym. Prowadzi prestiżowe projekty międzynarodowe (m.in. dwa projekty Horyzont 2020 i projekt COSME), a także współpracuje z biznesem i administracją publiczną. Ma znaczące dokonania w popularyzacji i komercjalizacji wiedzy.
Jarosław Górski dr Jarosław Górski, adiunkt w Katedrze Zarządzania i Technologii Informacyjnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego
Kierownik studiów podyplomowych „Innowacyjna gospodarka. Rola polityki ekonomicznej” realizowanych przez WNE UW we współpracy z NBP. Członek zarządu Europejskiego Instytutu Miejsc BEST PLACE, doradca sektorowy w Związku Miast Polskich. Autor i uczestnik licznych projektów badawczych, doradczych, szkoleniowych i wdrożeniowych dla jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw w zakresie strategii rozwoju i programów marketingowych.
Grzegorz Brona dr hab. Grzegorz Brona, prezes zarządu Creotech Instruments
Naukowiec: dr habilitowany fizyki na Uniwersytecie Warszawskim; zarządzał i nadzorował jednym z zespołów naukowych, pracującym przy Wielkim Zderzaczu Hadronów w Europejskim Centrum Badań Jądrowych CERN. Urzędnik państwowy: w latach 2018–2019 prezes Polskiej Agencji Kosmicznej, obecnie koordynator Rady Sektorowej ds. Kompetencji Przemysłu Lotniczo-Kosmicznego. Przedsiębiorca: współzałożyciel i prezes Creotech Instruments nominowany do Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP; Creotech Instruments przyczynił się do sukcesu wielu misji kosmicznych – zarówno komercyjnych, jak i badawczych.
Katarzyna Dębkowska dr Katarzyna Dębkowska, kierownik zespołu foresightu gospodarczego w Polskim Instytucie Ekonomicznym
Adiunkt na Wydziale Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku. Wykładowca na studiach Executive Master of Business Administration w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN. Posiada wieloletnie doświadczenie w kierowaniu i realizacji badań typu foresight w obszarach społeczno-gospodarczych. W analizach wyników badań specjalizuje się w wykorzystaniu metod statystyki wielowymiarowej. Autorka publikacji dotyczących modeli biznesu, upadłości przedsiębiorstw, foresightu gospodarczego i technologicznego. Absolwentka matematyki na Uniwersytecie Warszawskim, doktor nauk ekonomicznych.
Agnieszka Sznyk dr inż. Agnieszka Sznyk, Prezes INNOWO, Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju
Ekspertka od spraw zrównoważonego rozwoju i rozwoju społeczno-ekonomicznego społeczeństwa. Od lat związana ze środowiskiem NGO, przez wiele lat pracowała dla WWF. Inicjatorka i koordynatorka Polish Circular Hotspot, platformy mającej na celu podejmowanie działań i łączenie różnych grup interesariuszy na rzecz zmian cyrkularnych w Polsce. Współpracuje z firmami przy wypracowywaniu strategii transformacji modeli biznesowych w kierunku cyrkularnym. Realizuje liczne projekty we współpracy z samorządami lokalnymi na rzecz implementacji strategii cyrkularnych dla miast. Jest inicjatorką i koordynatorką międzynarodowego projektu Circular Week, kampanii edukacyjnej mającej na celu podniesienie świadomość społecznej na temat zrównoważonej produkcji i konsumpcji.
Krzysztof Opolski prof. dr hab. Krzysztof Opolski, prof. zwyczajny ekonomii w Katedrze Zarządzania i Technologii Informacyjnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego
Jego zainteresowania naukowe i badawcze koncentrują się wokół problematyki bankowości, finansów i zarządzania strategicznego. Autor kilkudziesięciu publikacji książkowych i artykułów naukowych oraz członek rad naukowych kilku czasopism ekonomicznych. Posiada duże doświadczenie praktyczne w obszarze zarządzania i doradztwa. Sprawował i sprawuje funkcje w zarządach i radach nadzorczych spółek, doradzał wielu przedsiębiorstwom, w tym m.in. grupie Citi Handlowy, PZU, AXA Polska GPW, Ruch, był członkiem zespołu doradców ekonomicznych Premiera RP, szefem zespołu doradców strategicznych Prezesa Narodowego Banku Polskiego, pełni funkcję przewodniczącym kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP.
Gabriel Bednarczyk Gabriel Bednarczyk, Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego (Zespół Regionalnego Systemu Innowacji), odpowiada za koordynację procesu przedsiębiorczego odkrywania
Jego aktywność zawodowa jest skoncentrowana w obszarze regionalnej polityki innowacyjnej. Ponadto prowadzi działalność naukową w ramach Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Łódzkiego (Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu) oraz dydaktyczną (studia podyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego). Jego głównym obszarem zainteresowań badawczych jest skuteczność przeprowadzania procesu przedsiębiorczego odkrywania w regionach Unii Europejskiej.
Bartosz Sokoliński Bartosz Sokoliński, eMBA, Dyrektor Biura Realizacji Podprogramu Aerotropolis i Rozwój w Centralnym Porcie Komunikacyjnym
Poprzednio, przez ponad 6 lat, był Dyrektorem Zarządzającym ds. Innowacji i Technologii oraz Dyrektorem Biura Badań i Rozwoju w Agencji Rozwoju Przemysłu. Doradca, inwestor. Przez ponad 15 lat był współwłaścicielem i prezesem w grupie firm marketingowych oraz IT. Założył pierwszą platformę crowdfundingową dla trzeciego sektora – fundujesz.pl. Zajmuje się zarządzaniem, kreowaniem wizji, nadzorowaniem strategii, rozwojem innowacji oraz szkoleniami i warsztatami kreatywnymi
Katarzyna Kazimierczuk Katarzyna Anna Kazimierczuk, ekspertka i badaczka zajmująca się norweską polityką innowacyjną
Od 2004 r. stale związana z norweskmi instytucjami z obszaru B+R ( SINTEF Technology and Society, Leif Eirikson Nyskaping) Łączy perspektwę akademicką i sektora biznesu, od 2010 r. Project Director, COO Innovation and Entrepreneurship i Research Director w norweskiej firmie doradczej, która powstała jako spin-out Instytutu SINTEF. Odpowiedzialna za przygotowanie i wdrażanie projektów doradczych w zakresie innowacji MSP, związanych z rozwiązaniami przyjaznymi środowisku, przemysłem 4.0. w krajach objętych wsparciem Funduszy Norweskich. Na WPIA UW przygotowuje rozprawę dotyczącą norweskich instrumentów wspierania innowacyjności przedsiębiorstw, gościnnie wykładowczyni studiów podyplomowych Innowacyjna Gospodarka WNE UW
Tomasz Chruszczow Tomasz Chruszczow, kspert w zakresie krajowych i międzynarodowych polityk środowiskowych
Posiada bogate doświadczenie w zakresie dyplomacji wielostronnej, międzynarodowych negocjacji oraz europejskich procesów decyzyjnych, zdobyte dzięki aktywnej pracy w organach konwencji klimatycznej ONZ i kierowaniu globalnymi procesami negocjacyjnymi. Były Czempion Klimatyczny Wysokiego Szczebla i przewodniczący Organu Pomocniczego ds. Wdrożeń (SBI), a także Organu Pomocniczego ds. Doradztwa Naukowego i Technologicznego (SBSTA) Konwencji Klimatycznej ONZ. W latach 2018-2019 przewodniczył pracom inicjatywy ONZ ds. odporności na zmiany klimatu (UN Resilience Initiative A2R). Szef delegacji w czasie polskiej prezydencji Rady UE, negocjator Porozumienia paryskiego.